Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dai-ichi-life Vietnam

Lifetime Partner

Established in January of 2007 with 100% invested capital from Japan, Dai-ichi Life Vietnam is a member of Dai-ichi Life - the largest life insurer in Japan and one of the leading insurance companies companies in the world with a solid financial strength and nearly 120 years of experience.

 • hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2022

Review

Dai-ichi-life Vietnam Reviews

4.6
7 Reviews
100% recommend to friends
DLVN đạt danh hiệu Top 3 Nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm năm 2021
 • Dai-ichi-life Vietnam | Cung Đường Yêu Thương
 • DLVN tiếp tục được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam
 • Giải đi/chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng Cung Đường Yêu Thương

Used to work at Dai-ichi-life Vietnam?

Add Review
 • “Gắn bó dài lâu cùng Dai-ichi Life ”

  Duy Cao's picture
  New Business Staff

  I have been working at Dai-ichi-life Vietnam.

  Pros

  Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng.
  Có cơ hội thăng tiến trong công việc và luôn đem lại nhiều phúc lợi tốt nhất cho nhân viên.

  Cons

  Số lượng công việc nhiều đôi khi cũng gây ra những áp lực nhất định.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZtnnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2WdbWvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVaGpllpyf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Dai-ichi Life VN - Nơi thay đổi cuộc sống của bạn ”

  Mai Nguyễn's picture
  Recruitment Admin

  I have been working at Dai-ichi-life Vietnam.

  Pros

  Công việc ổn định, mang đến rất nhiều phúc lợi cho nhân viên.
  Môi trường năng động, vui vẻ và nhiệt huyết.

  Cons

  Công việc nhiều thách thức và mới lạ.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TmZtmnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2WdbGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYXCVaGpllpyf1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Nơi làm việc ổn định và có nhiều quyền lợi cho nhân viên ”

  Tuan Nguyen's picture
  Digital Marketing Officer

  I have been working at Dai-ichi-life Vietnam.

  Pros

  Công việc ổn định, có nhiều cơ hội để phát triển và gắn bó lâu dài. Đồng nghiệp thân thiện, vui vẻ.

  Cons

  Làm trong ngành đặc thù, đòi hỏi phải tuân thủ nhiều quy định, quy trình. Để làm tốt công việc cần phải có kế hoạch làm việc chi tiết và hiệu quả, phối hợp với các phòng ban tốt.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6anZlr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rnmmbcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiUbmlkmaDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Daiichi Life-Nơi làm việc tuyệt vời, nơi gắn bó tuyệt vời ”

  Hai Yen Cao Thi's picture
  Nhân viên

  I have been working at Dai-ichi-life Vietnam.

  Pros

  Chế độ đại ngộ rất tốt, môi trường làm việc chuyên nghiệp, được phát huy hết năng lực của mình. sản phẩm ưu việt. Cấp quản lý, lãnh đạo luôn quan tâm đến đời sống nhân viên. Một nơi làm việc tôi nghĩ không ở nơi nào tốt hơn

  Cons

  Tinh thần trách nhiệm phải cao mớ thực sự cảm nhận được niềm vui công việc mình đang làm, công ty mình đang gắn bó

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6anZRr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rnmmWcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiUbmlkmaDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Cảm nhận ”

  Binh Nguyen's picture
  Network Development

  I have been working at Dai-ichi-life Vietnam.

  Pros

  - Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
  - Đồng nghiệp thân thiện.
  - Chế độ đãi ngộ cực tốt

  Cons

  - Công việc mới lạ nhiều thách thức.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6anJ1r1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rnmifcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiUbmlkmaDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
 • “Với Dai-ichi Life, gắn bó dài lâu là phương châm cốt lõi. ”

  I have been working at Dai-ichi-life Vietnam.

  Pros

  Đây là nơi mà mọi người được tự do cống hiến hết mình.

  Cons

  Nơi đây đã tạo cho nhân viên nhiều thành công vượt trội.

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6anJtr1HOcnYTEx9qgp8WaylShn2qWc-Gy
  hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rnmidcaOgaZZvWp3UqZ2nrZikr6eX11JsmZ1rbGJna2qbamaVaWiUbmlkmaDXm5yehMfUoNOo2sjGhZ_Ia2WhpKBjl3BSx63YnaeqxZapnJhbcKFzY51gYmSWcW5nZWxnmmRvnGRy4bU.
hZWZmJVpkW2ck5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...