Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl51gmnCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dai-ichi-life Vietnam

Lifetime Partner

Established in January of 2007 with 100% invested capital from Japan, Dai-ichi Life Vietnam is a member of Dai-ichi Life - the largest life insurer in Japan and one of the leading insurance companies companies in the world with a solid financial strength and nearly 120 years of experience.

 • hZWZl51gmnCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2022
Login

SẢN PHẨM

SẢN PHẨM
Recommend

8 recommendation

Overview

Quan tâm và mong muốn giúp bạn thực hiện được những ước mơ, những kế hoạch tuyệt vời cho bản thân và những người thân yêu, Dai-ichi Life Việt Nam với những sản phẩm đa dạng cho các nhu cầu theo từng giai đoạn cuộc sống và đáp ứng những mục tiêu cho tương lai sẽ giúp bạn hoạch định những giải pháp tài chính mang đến sự bảo vệ toàn diện, sự đầu tư an toàn và phù hợp nhất cho bạn và những người thân yêu của mình.

Sản phẩm theo giai đoạn cuộc sống

Trong cuộc sống, nhu cầu của con người rất đa dạng và luôn luôn thay đổi. Tuổi đời thay đổi, thu nhập thay đổi hoặc chỉ một sự kiện xảy ra trong cuộc sống cũng có thể tác động đến sự thay đổi của nhu cầu.

Dù không ai có thể xác định được chắc chắn những thay đổi của cuộc sống trong tương lai, nhưng tại mỗi giai đoạn của đời người, chúng ta luôn có những mục tiêu hướng đến sự khác nhau trong việc xây dựng nên những giá trị cuộc sống.

 • Đang độc thân
 • Mới lập gia đình
 • Gia đình có con nhỏ
 • Con trưởng thành
 • Chuẩn bị nghỉ hưu

Sản phẩm theo nhu cầu tài chính

Khi tham gia Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, việc lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bảo vệ tài chính, nhu cầu  tích lũy tài chính của bạn và gia đình có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hãy xác định mục tiêu tài chính của mình và cùng Dai-ichi Life Việt Nam biến những mục tiêu đó thành hiện thực.

 • Kế hoạch giáo dục
 • Kế hoạch tiết kiệm
 • Kế hoạch đầu tư
 • Kế hoạch bảo vệ
 • Kế hoạch hưu trí
 • Bảo hiểm dành cho doanh nghiệp

Quyền lợi đặc biệt

 • Chương trình Quyền Ưu Tiên Tuyển Sinh Du Học tại Úc
 • Chương trình Quyền Ưu Tiên Tuyển Sinh Du Học tại Hoa Kỳ
 • Quyền lợi Chu Toàn Hậu Sự

Xem chi tiết: http://www.dai-ichi-life.com.vn/vi-VN/quyen-loi-dac-biet/333/

Thông tin Dai-ichi Life Việt Nam

 • Dịch vụ khách hàng
 • Phương thức đóng phí
 • Danh mục sản phẩm
 • Thông tin về Quỹ liên kết đơn vị

Xem chi tiết:  http://www.dai-ichi-life.com.vn/vi-VN/thong-tin-tham-khao/332/

Comment

Login to post comment.

hZWZl51gmnCUlJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...