Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dhl3KXmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dai-ichi-life Vietnam

Lifetime Partner

Established in January of 2007 with 100% invested capital from Japan, Dai-ichi Life Vietnam is a member of Dai-ichi Life - the largest life insurer in Japan and one of the leading insurance companies companies in the world with a solid financial strength and nearly 120 years of experience.

  • hZWYm5dhl3KXmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2021

Company activity

CÔ-VY KHÔNG THỂ CẢN CẢ NHÀ CÙNG NHAU HAPPY FIDAY - 14/05/2021

By: Dai-ichi-life Vietnam | Posted: Wed, 06/02/2021 - 11:52

Ngày 14/05/2021 vừa qua, các thành viên DLVN toàn quốc đã cùng nhau trải nghiệm buổi Happy Friday đầu tiên với 2 hoạt động vừa thư giãn lại vừa bổ ích:

 ⭐ Happy Talk: cùng “anh đầu bếp” Nguyễn Minh Trung của Product Management Team tìm hiểu sản phẩm nhà mình với buổi chia sẻ chủ đề “Bảo hiểm nhà làm, hay như nhà làm”


 ⭐ Happy Workshop: áp dụng chế độ ăn dinh dưỡng để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình qua chia sẻ của bác sĩ Trần Trọng Hạnh Tường cùng “Dinh dưỡng và sức khỏe”, thưởng thức các loại bánh thực dưỡng và tậu ngay một ly nước detox pha theo khẩu vị chính mình.

Cùng xem lại những khoảnh khắc Happy Friday vừa qua và chờ đón Happy Friday tiếp theo vào tháng 6 nhé! 

Comment

hZWYm5dhl3KXmJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSdb2Shq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRml5mbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYaGv4w..
hZWYm5dhl3KXmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...