Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dhl3CWmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dai-ichi-life Vietnam

Lifetime Partner

Established in January of 2007 with 100% invested capital from Japan, Dai-ichi Life Vietnam is a member of Dai-ichi Life - the largest life insurer in Japan and one of the leading insurance companies companies in the world with a solid financial strength and nearly 120 years of experience.

  • hZWYm5dhl3CWmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2021

Company activity

DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM ĐẠT DANH HIỆU TOP 3 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT NGÀNH BẢO HIỂM NĂM 2021

By: Dai-ichi-life Vietnam | Posted: Wed, 12/29/2021 - 16:41

Hôm nay, ngày 22/12/2021, Dai-ichi Life Việt Nam vừa vinh dự được trao danh hiệu Top 3 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2021” trong ngành Bảo hiểm, đồng thời đứng trong Top 47 “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2021” cho tất cả các ngành nghề, do Mạng cộng đồng nghề nghiệp Anphabe cùng Công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam khảo sát và công bố. Lễ trao giải được tổ chức và phát tin trực tuyến tại trang Facebook, Youtube của Anphabe vào lúc 13g30 ngày 22/12/2021.

Sau gần 15 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam xây dựng được đội ngũ trên 1.800 Nhân  viên và 113.000 Tư vấn Tài chính chuyên nghiệp, làm việc tại hơn 290 Văn phòng và Tổng  Đại lý “phủ sóng” khắp 63 tỉnh, thành trên toàn quốc. Dai-ichi Life Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến trong việc quản trị nhân sự, xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp mang “bản sắc Nhật - Việt” nổi bật và khác biệt trên thị trường lao động.   

Comment

hZWYm5dhl3CWmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSea2ahq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidaWRml5mbnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYaGv4w..
hZWYm5dhl3CWmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...