Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl51gmnGbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dai-ichi-life Vietnam

Lifetime Partner

Established in January of 2007 with 100% invested capital from Japan, Dai-ichi Life Vietnam is a member of Dai-ichi Life - the largest life insurer in Japan and one of the leading insurance companies companies in the world with a solid financial strength and nearly 120 years of experience.

  • hZWZl51gmnGbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2022

Message from CEO of Dai-ichi-life Vietnam

DLVN lấy triết lý kinh doanh “Tất cả vì con người” làm tiên phong trong mọi hoạt động. Triết lý đó không chỉ được áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh, cho khách hàng, cho cộng đồng xã hội, mà còn được áp dụng ngay trong chính sách đào tạo nguồn nhân lực của công ty. Vì thế, chúng tôi chú trọng phát triển con người, tạo điều kiện để mỗi cá nhân được học hỏi và hoàn thiện bản thân, phát huy hết tài năng cũng như lợi thế của mình trong một môi trường chuyên nghiệp, thân thiện cùng với các chính sách phúc lợi và tưởng thưởng xứng đáng. 

Mr. Trần Đình Quân – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty TNHH BHNT Dai-ichi Việt Nam  Comment

hZWZl51gmnGbmJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...