Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xjk2mWlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Dai-ichi Life Việt Nam

Lifetime Partner

Dai-ichi Life Vietnam was established in January of 2007 as the first foreign market of Dai-ichi Life Group, and now becomes one of market lead of Life Insurance industry in Vietnam.

 • hZWXm5xjk2mWlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWlqbZ1ub7Cx
2018
Dai-ichi Life Việt Nam

Phụ Trách Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Care Officer/ Sr. Officer)

hZWXm5xgl22bmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaJ5rUqG14Q..

Job Description

1/ Tóm tắt công việc

 • Giải đáp và xử lý thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng về Hợp đồng bảo hiểm; đồng thời tham gia soạn thảo các quy trình, hướng dẫn, cẩm nang cho nhân viên CC nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất với phương châm hoạt động “Khách hàng là trên hết”.

2/ Trách nhiệm chính

 • Giải đáp và xử lý thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng về Hợp đồng bảo hiểm qua điện thoại/ email/ văn bản theo tiêu chuẩn phục vụ Khách hàng của công ty;
 • Tham gia soạn thảo các quy trình, hướng dẫn, cẩm nang cho nhân viên CC theo sự phân công của Trưởng bộ phận;
 • Hỗ trợ huấn luyện và kèm cặp nhân viên trong bộ phận;
 • Kiểm soát chất lượng các cuộc gọi của nhân viên trong bộ phận;
 • Thực hiện các công việc khác hoặc các dự án của Công ty khi được giao.

Job Requirements

1/ Trình độ học vấn:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng... hoặc các ngành khác có liên quan.

2/ Tác phong: 

 • Chuyên nghiệp, lịch sự.

3/ Kinh nghiệm: 

 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc chăm sóc khách hàng ngành bảo hiểm nhân thọ hoặc dịch vụ tài chính;
 • Có kỹ năng soạn thảo văn bản, quy trình…

4/ Kiến thức:

 • Nắm vững kiến thức về Nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

5/ Kỹ năng:

 • Kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, quy trình
 • Kỹ năng thương lượng, thuyết phục hiệu quả
 • Kỹ năng lập kế hoạch & quản lý thời gian
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý nhóm
 • Ưu tiên có kỹ năng giao tiếp tốt Tiếng Anh (nói và viết)

6/ Phẩm chất cá nhân:

 • Kiên nhẫn;
 • Luôn lắng nghe và chia sẻ;
 • Tinh thần trách nhiệm;
 • Tinh thần cầu tiến.

Additional Information

2019-05-06 USD

About Dai-ichi Life Việt Nam

After 11 years of operations, Dai-ichi Life Vietnam has grown up more than ten times in terms of total premiums, affirming its position among the leading life insurance companies in Vietnam with solid and sustainable development. Especially in 2017, Dai-ichi Life Vietnam has risen to the top three in the market in terms of new premium revenue worth more than 3,600 billion dong, while earning total premium revenue of over 8,000 billion dong and reaching 12% market share. The company is serving 2 million Vietnamese customers through more than 1,200 staff, 70,500 financial consultants. Dai-ichi Life Vietnam is proud to hold the 3rd position in terms of customer service network with more than 260 offices and general agencies covering 63 cities and provinces nationwide.

On November 30th, 2017, Dai-ichi Life Vietnam obtained the approval from the Ministry of Finance for the 6th increase of capital up to 5,400 billion dong (approximately USD 256 million). With this capital increase, Dai-ichi Life Vietnam becomes one of the top life insurance companies in terms of capitalization in Vietnam market, demonstrating the company’s solid financial strength and its commitment to being a “Lifetime partner” of Vietnamese customers.

On January 17th, 2018, at the Reunification Hall of Ho Chi Minh City, Dai-ichi Life Insurance Company of Vietnam (Dai-ichi Life Vietnam) solemnly organized the Awarding Ceremony of the Third Class Labour Medal, granted by the President of the Socialist Republic of Vietnam, for its excellent achievement to the economic development of Vietnam as well as its significant community contribution, especially in the CSR campaign to support poor patients during the past years.

Not only striving in business, Dai-ichi Life Vietnam also paid great concern and care for  social and charitable activities. Based on the criteria “Social activities must be from the heart and bringing realistic values for the people”, Dai-ichi Life Vietnam has so far pioneered and initiated various impactful philanthropy and community projects with the contribution of more than 22 billion dong, such as its annual blood donation, charity eyes surgery program, granting scholarships and warm jackets to disadvantaged pupils, granting life policies to kindergarten teachers, providing relief to families suffering disaster, etc. Dai-ichi Life Vietnam was honorably granted the “Corporate Social Responsibility Award” by Asia Insurance Review for two times, the 1st time in the year of 2013 with the project “For A Better Life” – providing clean drinking water for more than 24,000 pupils in the rural provinces of Vietnam, and the 2nd time in November 2015 with the project “Million bricks for a happy life”- building 10 bridges in the rural areas of Vietnam.

On June 2nd, 2017 in Bangkok, Thailand, Dai-ichi Life Vietnam was honored to be the only life insurer in Vietnam winning the “Asia Responsible Entrepreneurship Awards” 2017, organised regionally by Enterprise Asia. This noble accolade highlights the company’s outstanding social responsibilities through its various community activities, together with its establishment of “For A Better Life” CSR Foundation in August 2016 to continue the mission of improving the living standard for the Vietnamese people.

On March 22nd, 2017, following the survey conducted by Anphabe career network and Nielsen global marketing research firm, Dai-ichi Life Vietnam was proud to be ranked 4th “Vietnam Best Places To Work” 2016 award in both life and non-life insurance sector, and ranked 36th among Top 100 “Vietnam Best Places To Work” across industries, affirming the company’s success in recruiting, training and developing high-quality man power in order to build a solid foundation for sustainable growth in Vietnam.

Besides, Dai-ichi Life Vietnam honourably received the prize “Top 100 Golden Star Brand 2015”, “Trusted Brand” for 2013, 2014, 2015 and 2016, “Top 50 famous Brands 2014”, “Typical Commercial & Service Business” in 2010, 2013, 2016, "Best Life Insurance Company" at the Golden Dragon Award for 9 consecutive years 2008-2016. These national prestigious awards have demonstrated exceptional achievements of Dai-ichi Life Vietnam in the market, as well as its realistic contributions to the economic growth of Vietnam.

Phụ Trách Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Care...

hZWXm5xgl22bmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGSXaJ5rUqG14Q..
hZWXm5xjk2mWlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...